Informace pro návštěvníky

Vážení zákazníci a hosté,

Protože žijeme v demokratické společnosti, jedním ze základních bodů je ohleduplnost vůči ostatním občanům. Proto vás tímto žádáme o dodržování následujících bodů:

  • Parkování je povoleno pouze na území za branami zámku, popřípadě na odsouhlaseném místě personálem zámku
  • Z vyhlášky dané zákonem dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Veškeré akce pokračující po 22. hodině na venkovních i vnitřních plochách zámku, ale i mimo ně. Budou hosté požádáni, aby veškeré audiovizuální efekty nenarušovali noční klid obce a jejich občanů.

Děkujeme vám za pochopení! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Sledujte nás